300x250 AD TOP

Koku Problem ve Kaynakları

Koku Problem ve Kaynakları
Herhangi bir kokunun rahatsızlık verici olması 4 faktörle açıklanabilir. Frekansı; kokunun hangi sıklıkla algılandığı. Yoğunluğu; kokunun etkinliği. Süresi; kokuya maruz kalma süresi. Nahoşluğu; kokunun istenmeyen karakteri...